12
آگوست

تامین سرمایه بر اساس فیش حقوقی و دسته چک

تامین سرمایه برای کارمندان عزیز با شرلیط استثنایی 

1- کارمندان رسمی

2- بازنشستگان عزیز

3- کارمندان با سابقه کاری بالا

4- مستمری بگیران

با شرایط زیر قادر به دریافت سرمایه می باشند

الف – دارا بودن دسته چک ( و یا ضامن )

ب- دارا بودن بیمه عمر

ج- نداشتن چک برگشتی

شما می توانید تا 5 برابر خاص پرداختی قیش حقوقیتون رو دریافت کنید

کافی است با مشاورین ما تماس بگیرید تا شما دوستان را بصورت کامل راهنمایی کنند

09333999453

09388233919