13
آگوست

تامین سرمایه بر اساس سند ملکی / تجاری

شما می توانید بر اساس ☚ سند ملکی / تجاری

در شهرهای :

☑ تهران

☑ کرج

☑ مناطق شمالی کشور

تا 50 درصد ارزش ملکی خود را دریافت کنید

بدون هیچ گونه پیش پرداختی

زمان انجام پروسه کاری :

بعد از انجام استعلامات دفترخانه و کارشناسی حدود 24 تا 48 ساعت پرداختی انجام میگردد

کارشناسی برای شهرهای تهران و کرج 24 ساعته انجام خواهد شد

در تمامی مراحل اصل مدارک باید دست خود شما باشد

✍ مدارک جهت پرداخت سرمایه بر اساس سند ملکی :

سند تک برگ ( در بعضی موارد خاص دفترچه ای )

پایان کار شهرداری

بنچاق ملک

مدارک شناسایی مالک

◯ جهت شروع انجام کار کافیست با شماره های زیر تماس بگیرید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما دوستان عزیز باشیم

☎ 09333999453